Howtomo
Artboard 4.png

Koulutusaikataulu

Back to All Events

Howtomo Jyväskylä: Naiset työelämässä

Naiset työelämässä – näkökulmia ja arjen työkaluja naisten urakehitykseen

Tässä toiminnallisessa työpajassa keskustelemme yhdessä siitä, millaista roolia sukupuoli näyttelee työelämässä. Pyrimme myös tunnistamaan keskeisimpiä jarruja naisten työurilla.

Julkisessa keskustelussa puhe naisjohtajista tai sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämisestä herättää usein monenlaisia vastakkainasetteluja. Tule purkamaan aiheeseen liittyviä myyttejä ja jakamaan kokemuksia!

Työpajassa tarkastelemme mm. naisten roolia työelämässä, naisten urakehitystä ja sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Pohdimme myös keinoja, joilla naisten urakehitys saadaan nousuun.

Tervetuloa!

Työpajan vetäjänä toimii KTT, Projektitutkija Marke Kivijärvi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululta, marke.t.kivijarvi@jyu.fi

Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 16.1. klo 16 Facebookissa osoitteessa: https://www.facebook.com/events/1935923093095879/