Howtomo
StockSnap_SWRREC0K3A.jpg

Howtomo-blogi

Blogissamme palaamme koulutuksien aihepiireihin.

Metataidot - hyvinvoinnin ja tasapainoisen työelämän takana

Jaana Hautala

Intohimoni on, että ihmiset löytäisivät oman tasapainon, potentiaalin sekä mielen voiman. Olen hurahtanut täysin tutkimaan ihmisen uudistumista reilu 10 vuotta sitten.  Kiinnostukseni kohteeksi on noussut henkinen suorituskyky ja metataidot – mielentaidot sekä vuorovaikutus vauhdikkaasti muuttuvassa elämässä.  Olen ollut mukana viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes sadassa organisaatiossa parantamassa ja kehittämässä työelämää, tuonut rohkeutta ja näkemystä henkilöstön työhyvinvoinnin uudistamiseen. Koulutan myös NLP:tä, joka on yksi parhaimpia itsensä kehittämisen sekä kasvun välineitä sekä intoudun toisinaan kirjoittamaan. Seuraava tietokirja saa päivän valon syksyllä 2019.

Jaana Hautala  Yritys- ja mentaalivalmentaja & NLP kouluttaja ja tietokirjailija

Jaana Hautala

Yritys- ja mentaalivalmentaja & NLP kouluttaja ja tietokirjailija

Howtomo illan koulutuksen aiheena oli metataidot. Nykypäivän ärsyketulvaisessa ja informaatiokylläisessä maailmassa elämästä on tullut monille yhä hektisempää. Työelämän taitekohdat ja rakenteiden murros ovat arkipäivää, jolloin tämän päivän työelämä vaatii meiltä uudenlaisia taitoja - metataitoja. Niitä taitoja, jotka auttavat meitä pysähtymään, mukautumaan muutokseen sekä ajattelemaan rohkeammin. Elämä on jatkuvaa muutosvirtaa, jonne luonnollisesti kätkeytyy myös paljon tunteita ja pelkoja. Metataidoilla jatkuva muutos voidaan kääntää mahdollisuudeksi.  Mahdollisuudeksi löytää askeleet oman elämän tai työyhteisön kukoistukseen.

 Pohdimme usein asiakkaiden kanssa teemoja, joita illan kävimme läpi: Miten kehittää omaa ajattelutaitoa sekä tunnekyvykkyyttä?  Miten johtaa omia tunteita ja säilyttää samalla omat rajat?  Miten palautua ja löytää oman rytmi päivään? Miten rakentaa vaikuttavampaa vuorovaikutusta ja pysähtyä aidosti kuulemaan toista? Muutamia tipsejä joita illan aikana nousi esiin.

 1) Ajattelutaidot

Meidän kaikkien on tärkeää kehittää omia ajattelutaitoja ja ottaa mielen mahdollisuuksia sekä näkökulmia käyttöömme. Oletko sinä tietoinen minkälainen tarina tai minkälaisilla uskomuksilla rakennat sinun elämääsi?

 2) Tunnetaidot 

Tunnetaidot ovat tämän päivän työelämässä arvokas vahvuustekijä. Omien tunteiden tunnistaminen ja johtaminen rakentavat pohjaa muutosjoustavuudelle sekä hyvinvoinnille. Tunteiden johtaminen liittyy oleellisesti myös stressinhallintaan, omien voimavarojen tunnistamiseen sekä kehittämiseen.

Hyvinvoivat ihmiset ohjaavat omaa tunne-energiaa kysymyksillä. ”Mitä tunne-energiaa sinä viet päiviin?”

 3) Vuorovaikutustaidot

Yhdessä ajattelu vauhdikkaasti muuttuvassa maailmassa vaatii uudenlaisia taitoja. On ymmärrettävä omaa tapaa vuorovaikuttaa, ja sitä miten oma viestintä vaikuttaa toisiin ihmisiin. On tärkeä ymmärtää ihmisten erilaisuutta vastaanottaa viestintää ja osattava mennä toisen maailmaan. Paras vuorovaikutus tapahtuu usein toisen maailmassa. Miten sinä virität itsesi onnistuneeseen kohtaamiseen?

 4) Pysähtyminen ja uudistumiskyky

Säännöllinen palautuminen sekä päivittäinen pysähtyminen auttavat sopeutumaan ennakoimattomissa ja yllättävissä tilanteissa.  Myös säännölliset tietoisuus- ja rentoutumisharjoitukset harjoittavat paineensietokykyä. Tiedämme toki niiden auttavan palautumiseen ja uudistumiseen, mutta onko sinulla lupa palautua? Miten sinä rakennat päivittäistä palautumis- ja uudistumiskykyä?

5) Intuitio

Me kaikki voimme kehittää omaa intuitiota. Intuitio aktivoituu, kun kehittää omaa havaintokykyä, opettelee olemaan tyhjällä mielellä eli katkaisemaan välillä turhan järkeilyn ja tarkkailee omia aistimuksia ja tuntemuksia ja mielikuvia.  Miten sinä vastaanotat intuitiivisia viestejä? 

Tutustu minuun kouluttajana tai valmentajana oivaltamaan.fi sivuilla.

Ja käy kurkkaamassa VBlogeja, joissa jaan ajankohtaisia vinkkejä metataitoihin.