Howtomo
StockSnap_SWRREC0K3A.jpg

Howtomo-blogi

Blogissamme palaamme koulutuksien aihepiireihin.

Uusi työlainsäädäntö ja työsopimuksen allekirjoittaminen

Hästö & Co

Työsopimus allekirjoitettavana, mutta mihin siinä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota? Miten vuodenvaihteessa muuttunut työlainsäädäntö vaikuttaa minuun?

Tämä työoikeutta käsittelevä koulutus toteutettiin ensisijaisesti työntekijän näkökulmasta ja se oli jaettu kahteen osaan. Ensiksi tarkasteltiin työsopimusta ”hands on”, minkä jälkeen käytiin läpi vuoden 2017 alussa muuttuneen työlainsäädännön tärkeimpiä kohtia ja niiden vaikutuksia työntekijöihin. Koulutuksen tavoitteena olikin siis antaa osallistujille nimenomaan konkreettisia työkaluja, joiden avulla on mahdollista hoksata työsopimusten sudenkuopat, sekä lisätä tietämystä uuden työlainsäädännön tärkeimmistä muutoksista.

Saara Väätäinen, Sara Tyynysniemi & Karoliina Skyttä

Saara Väätäinen, Sara Tyynysniemi & Karoliina Skyttä

Tutustu huolellisesti ja kysy rohkeasti
Työsopimuksessa sovitaan, millä ehdoilla työtä tehdään ja teetetään. Työsopimus tulee lukea huolellisesti ennen allekirjoittamista – onhan se asiakirja, joka määrittää pelisäännöt työsuhteen ajaksi ja monissa tapauksissa myös työsuhteen jälkeiselle ajalle, mikäli on sovittu esimerkiksi kilpailukiellosta.

Vaikka työsopimuksen allekirjoittamisen hetki ehkä harvoin muistuttaa aitoa neuvottelutilannetta, jokainen voi itse vaikuttaa sen kulkuun. Työsopimuksen voi ensinnäkin aina pyytää mukaan kotiin rauhassa luettavaksi, se on oikeutesi! Epäselvistä asioista voi kysyä, ja selventävät vastaukset voi vaikka pyytää myös kirjaamaan sopimukseen mukaan. Hyvä vaihtoehto on jo ennen ensimmäistä työpäivää pyytää työsopimusluonnos nähtäväksi.

Tärpit työsopimusneuvotteluun
Jokaiselle koulutukseen osallistujalle jaettiin työsopimusluonnos, joka sisälsi sopimuskohtia, joiden kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana. Eniten puhuttivat kilpailukielto, nollatuntisopimus sekä työtehtävien määrittäminen. Muista ainakin nämä:

1) Kilpailukielto
- Suomessa sallittu ehto, mutta voidaan ottaa sopimukseen vain erityisen painavasta syystä (ei ole mikään automaatti!)
- jos erityisen painavaa syytä ei ole, kilpailukielto ei sido
- voi olla enintään 6 kk pituinen (1 vuosi, jos työntekijä saa kohtuullisen korvauksen)
- ei sido, jos työnantaja irtisanoo työntekijän
- kysy aina, mikä on erityisen painava syy kilpailukiellolle

2) Nollatuntisopimus
- esimerkiksi 0-40 h/kk
- työntekijä työskentelee työnantajan tarpeen mukaan
- ansioita ei välttämättä tule yhtään ja sitoutuminen työnantajaan estää muiden työsuhteiden solmimista
- neuvottele vähimmäistyöaika (esim. 15-40 h/kk) tai tee jokaisesta lyhyestä pätkästä erillinen määräaikainen työsopimus, jolloin voit muina aikoina ottaa
vastaan keikkoja muilta työnantajilta

3) ”... sekä muut työnantajan osoittamat työt”
- yleinen ja harmittoman oloinen lisäys työsopimuksessa työtehtävien perässä
- työnantaja voi osoittaa mitä vain työtehtäviä
- pyydä rajaamaan esimerkiksi: ”Muut työnantajan osoittamat työntekijän
normaaleja työtehtäviä vastaavat työt”

Työlainsäädännön muutokset ”hyvässä kiky-hengessä”
Koulutuksessa keskusteltiin myös työlainsäädännön uusista tuulista. Työsopimuslain vuoden 2017 alusta voimaan tulleiden muutosten trendinä on ollut helpottaa työntekijöiden palkkaamista. Suomessa työntekijä on kansainvälisesti vertaillen hyvinkin suojeltu, mutta uudet muutokset toivat joitain heikennyksiä työntekijän asemaan. Keskeisimpänä muutoksena voidaan pitää enimmäiskoeajan pidentymistä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Tämän lisäksi työnantajan on mahdollista pidentää koeaikaa, mikäli työntekijä on koeajalla pois työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi vähintään yhteensä 30 kalenteripäivää. Myös määräaikaisen työsopimuksen tekoa pitkäaikaistyöttömän kanssa helpotettiin sekä työnantajan irtisanomisen jälkeistä takaisinottovelvoitetta kavennettiin.

Meistä
Koulutuksen järjesti Hästö & Co, joka on asiakaslähtöinen ja energinen liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Vaikka yritys taipuu moneen, sen erityisosaamista ovat yrityskaupat, riidanratkaisu ja työoikeus. Kouluttajina toimivat avustavat juristit Saara Väätäinen ja Karoliina Skyttä. Tapahtuman taustalla hääräili markkinointi- ja hr-päällikkö Sara Tyynysniemi.