Howtomo
StockSnap_SWRREC0K3A.jpg

Howtomo-blogi

Blogissamme palaamme koulutuksien aihepiireihin.

Yritysmuotona osuuskunta

Tervetuloa mukaan ihmisen kokoiseen yrittämiseen!

Lähdetäänpä alkuun tällä alle kahden minuutin videoklipillä, joka kiteyttää hienosti, miksi osuuskuntamuotoinen yrittäminen on harkinnan arvoinen ajatus. 

Osuuskunta on yritysmuotona vähemmän tunnettu kuin osakeyhtiö, mutta yhtäläisyyksiä on paljon. Osuuskuntayrittämistä saatetaan toisinaan pitää eräänlaisena yrittämisen harjoitteluna, mutta sitä koskevat samat velvoitteet kuin muitakin yritysmuotoja. Ennen osuuskunnan perustamista onkin syytä laatia liiketoimintasuunnitelma, tehdä tarvittavat laskelmat ja varmistaa alalle mahdollisesti vaadittavat luvat jne. Lisätietoa osuuskunnan perustamisesta löydät Pellervon perustamisoppaasta.

Mitä eroa sitten on osuuskunnalla ja osakeyhtiöllä?
Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittaa yhtiön osakkeenomistajille (jotka eivät välttämättä itse työskentele yrityksessä). Osuuskunnan tehtävä on puolestaan edistää jäsenensä elinkeinoa ja taloutta. Osuuskunnalla ei ole myöskään voitontuottovelvoitetta, joskin senkin on toki toimittava kannattavasti. Myöskään minimipääomavaatimusta ei osuuskunnalla perustettaessa ole. 

Osakeyhtiön omistaja voi myös myydä osuutensa yrityksestä milloin tahansa ulkopuoliselle henkilölle, osuuskunnan jäsenyyttä ei sen sijaan voi siirtää eikä myydä (jäsen eroaa ja jäsenmaksu palautetaan). Osuuskunnan jäsenillä on myös lähtökohtaisesti yhdenvertainen äänioikeus yrityksessä periaatteella ääni per jäsen. Osakeyhtiössä äänivallan määrää tyypillisesti osakkeiden määrä.

Osuuskunnassa taloudellinen riski on kuitenkin samaan tapaan rajattu kuin osakeyhtiössä - yksityinen elinkeinonharjoittaja on esimerkiksi aina vastuussa yrityksen toiminnasta henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Jäsenenä osuuskunnassa
Osuuskunnan jäsenet voivat olla henkilöitä, yrityksiä tai yhteisöjä. Jäsenmäärää ei ole rajattu (esim. Osuuskaupalla on suuri määrä jäsenyyksiä, kuten Osuuspankillakin). Jäsenten taloudellinen vastuu rajoittuu osuusmaksuun. Jäseneksi liittyminen on tyypillisesti myös helpompaa, kuin esim. osakeyhtiön osakkuus. Osuuskunnan jäsen voidaan myös erottaa, mikäli hän ei hoida velvoitteitaan osuuskunnassa. Osuuskunnan hallitus päättää uusien jäsenten ottamisesta. Ylintä päätäntävaltaa osuuskunnissa käyttää osuuskunnan kokous, joka puolestaan valitsee operatiiviseen johtoon hallituksen. Kun perustajia on enemmän kuin yksi, tarjoaa osuuskuntalaki suojaa mahdollisia ristiriitatilanteita varten.

Yhdessä työskenteleminen on motivoivampaa.

Yhdessä työskenteleminen on motivoivampaa.

Osuuskunnassa toimimisen edut
Yksin yrittämiseen nähden monet kokevat, että yhdessä työskenteleminen on motivoivampaa. Yhdessä tekeminen mahdollistaa myös osaamisen yhdistämisen ja laajempien palvelupakettien tarjoamisen asiakkaalle. Useat saman alan osaajat voivat myös tarjota sijaisen esim. sairaustapauksissa. Kun jäseniä on useampia, saadaan myös tarjottua heille parempia etuja, kuten yhteiset vakuutukset, työterveyshuolto, markkinointi jne.

Miten aloitan osuuskunnassa työskentelyn?
Voit perustaa joko oman osuuskunnan (mikäli haluat säilyttää työttömyysturvan työntekijän asemassa, on osuuskunnassa oltava vähintään 7 jäsentä) tai liittyä jo alallasi toimivaan osuuskuntaan. Osuuskuntia voi etsiä googlen avulla tai käyttämällä uutta työosuuskuntien verkkopalvelua.

Miten voin säilyttää työttömyysturvan?
Osuuskunnassa toimiva henkilö voi säilyttää oikeutensa työntekijän työttömyysturvaan yleisen työttömyysturvalainsäädännön puitteissa (työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290). Laki määrittelee, milloin henkilö katsotaan yrittäjäksi ja milloin palkansaajaksi. Palkansaajana henkilökohtainen omistusosuus osuuskunnasta ei saa ylittää 15 % (tai perheellä 30 %) - käytännössä jäseniä tulee siis olla vähintään 7. Lisätietoa työssäoloehdon kertymisestä osuuskunnassa tarjoaa esim. työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

Minna Luusalo on Depictum Osk:n perustajajäsen. 

https://depictum.fi